dinsdag 18 juni 2013

Opties 2.0 – deel 19. Lekker plussen met Covered Straddle ING.


Bent u ook geschrokken van de 10% AEX koerscorrectie? Vandaag kijken we daarom naar een Covered Straddle. Een optiestrategie waarmee u op korte en op lange termijn mooie rendementen kunt maken. Ook als aanvulling op uw bestaande aandelenportefeuille.

Samenstelling
De Covered Straddle bestaat uit drie poten; het kopen van de onderliggende waarde plus een Short Straddle. Een Short Straddle bestaat uit verkoop call optie plus verkoop put optie met dezelfde expiratie datum en dezelfde uitoefenprijs. We leggen deze strategie uit met een praktijkvoorbeeld ING.

Praktijkvoorbeeld ING: 4,50 – 9,50
Het aandeel ING noteert EUR 6,916 (slotkoersen vrijdag 14 juni).
U kijkt naar de Charts en constateert dat ING sinds 2010 in een range van 4,50 en 9,50 heeft genoteerd. Huidige koers zit in het midden van die range, rond 7 euro. Ook het 200 daags voortschrijdend gemiddelde noteert rond dit niveau.
Stel u denkt dat de koers van ING de komende 4 jaar binnen deze range blijft koersen (+/-35%). En u zoekt daarbij een slimme strategie waarbij u geen geld verliest als de koers daalt naar 4,50 (-35%). En geld verdient als de koers op expiratie rond of boven de 7 euro doet.

Toepassing Covered Straddle
Een Covered Straddle kunt u op verschillende manieren toepassen:
 • U verwacht koersfluctuaties binnen redelijke bandbreedte;
 • U verwacht een daling in volatility;

Met een Covered Straddle kunt u geld verdienen bij een gelijkblijvende koers van de onderliggende waarde. En u creeert een mooie buffer naar beneden toe. Denk even aan de impact op uw portefeuille bij de huidige 10% AEX koerscorrectie.
Bij een Covered Straddle kunt u rustig blijven zitten. Dagelijks loopt er optiepremie uit. De tijd is uw vriend. Wacht niet tot de laatste dag voor expiratie. En let op ex-dividend data.

Covered Straddle ING
Een Covered Straddle ING kan een fraaie strategie zijn, bijvoorbeeld:
 • koop 100 aandelen ING op 6,92
 • verkoop 1 Call optie ING dec-17 7,00 voor 1,77
 • verkoop 1 Put optie ING dec-17 7,00 voor 2,05

Bruto Investering
De bruto investering bedraagt: aantal aandelen dat u koopt * koopprijs per aandeel minus aantal optiecontracten dat u verkoopt * (prijs verkochte Call plus prijs verkochte Put) * contract size.
Volgens bovenstaand voorbeeld betaalt u per saldo (100 * 6,92) – (1 * (1,77 + 2,05) * 100) = 684 – 382 = EUR 310.

Margin
De short call in deze strategie wordt gedekt door de stukken. Door de short put ontstaat er een margin verplichting. Conform de oude beursregels komt de margin bij deze Covered Straddle rond de 3,15. Bij 1 Covered Straddle EUR 315.

Netto Investering
Uw netto investering bedraagt de bruto investering plus de margin. Dat is EUR 310 + 315= EUR 625.

Winst & Verlies grafiek
De Simulatie grafiek voor deze Covered Straddle ziet er als volgt uit:
De blauwe lijn laat het theoretisch resultaat zien per vandaag.
De oranje lijn toont het resultaat op dec-17 expiratie.

Break-Even Punt (BEP)
U kunt het break-even punt op expiratie uitrekenen door de Aankoopkoers Aandelen – Dividend + Uitoefenprijs Straddle – ontvangen Optiepremie te delen door 2. Het BEP komt op (6,92 – 0,73 + 7,00 – 3,82) / 2 = 4,685.
Kortom, de koers mag over een periode van 4,5 jaar met ruim 32% dalen en u speelt dan nog steeds break-even.

Winst
Noteert de koers op expiratie boven de 4,685 (-32%) dan realiseert u winst met deze strategie.

Koers ongewijzigd: +71%
Noteert de koers op expiratie ongewijzigd op 6,92 dan maakt u een fraaie winst van EUR 447 en een rendement van 71,5% (=447 / 625 * 100%) over een periode van 4,5 jaar. Dat komt neer op 15,8% per jaar. Zonder koerswijziging!

Maximale Winst: +78%
De winst van een Covered Straddle is gemaximaliseerd. Dat komt door de geschreven call op de stukken.
Noteert de koers op expiratie boven de 7,00 (+1,1%) dan realiseert u maximale winst met deze strategie. Het maximale rendement bedraagt 74% (=463 / 625 * 100%) over een periode van 4,5 jaar. Dat komt neer op 16,4% per jaar.

Maximaal Verlies
Uw maximale verlies kan groter zijn dan uw investering. En kan in dit voorbeeld oplopen tot 150%. Dat komt door de short put.  Houd hier rekening mee.

Nadelen
Het nadeel van de Covered Straddle is dat u bij een grote koersdaling meer geld kunt verliezen dan wanneer u als buy & hold investor alleen de stukken bezit. De short put werkt tegen u bij een grote koersdaling.

Voordelen
Een groot voordeel van Covered Straddles is dat u bij gelijkblijvende koersen prachtige rendementen kunt realiseren. Zoals de ruim 15% per jaar in bovenstaand voorbeeld.
Covered Straddles zijn zowel voor lange termijn (meerdere jaren) als de korte termijn (per maand) toepasbaar.
Covered Straddles kunnen goed gebruikt worden voor het generen van extra inkomen.

Enkele tips bij Covered Straddle
 • Schrijf geen te lage optiepremies (ivm bied-laat koersen en transactiekosten).
 • Zorg dat u vooraf de juiste rekensommen maakt.
 • Wacht niet tot de laatste dag met winst nemen. Indien u 75% van het maximale resultaat kunt realiseren doet u goede zaken.


Let op, dit voorbeeld is zonder transactiekosten en enkel ter illustratie en educatie. Dit voorbeeld is geen advies.

Deze column is 14 juni mei 2013 ook gepubliceerd op DFT.nl / Goeroes / Herbert Robijn / ...

Herbert Robijn is oprichter en directeur van FINODEX (www.finodex.com). FINODEX ontwikkelt online beleggingstools voor particuliere en professionele beleggers in opties, hefboomproducten en aandelen. Met de tools kunnen beleggers met 1 druk op de knop complete analyses, berekeningen en selecties maken.

donderdag 6 juni 2013

Short Straddle Imtech


Royal Imtech heeft heftige tijden doorgemaakt. Maar er is iets meer rust in het koersverloop gekomen. De laatste 3 maanden is het aandeel tussen 7,90 en 10,50 gebleven. En de laatste maand bleef Imtech binnen binnen de 8,30 – 9,20 range.
Voor een belegger die denkt dat de koers van Imtech de komende 2 maanden beperkt blijft bewegen (<10%), kan een short straddle een interessante strategie zijn. Zo’n optiestrategie bestaat uit twee poten; het verkopen van een call optie en het verkopen van een put optie met dezelfde expiratie datum en dezelfde uitoefenprijs.
Een short straddle kunt u op verschillende manieren toepassen. De tijd is uw vriend:
 • U verwacht op korte termijn weinig koersbeweging; door het afnemen van de resterende looptijd van de opties loopt dagelijks de verwachtingswaarde uit beide opties.
 • U verwacht op korte termijn een daling in volatility; bij lagere volatility daalt de waarde van de calloptie en de putoptie.

Hoge implied volatility
Bij een short straddle hoeft u niet tot expiratie te blijven zitten. Wat zijn de benodigdheden voor een short straddle? In de eerste plaats een aandeel dat de laatste 2-3 maanden binnen een beperkte bandbreedte heeft bewogen – zoals Imtech. En waarvan we verwachten dat dit de komende periode nog zo zal blijven – die afweging is aan u.

Daarnaast zoeken we een optieklasse met hoge implied volatility, zodat we bij het schrijven van de opties veel premie kunnen beuren. De implied volatility van Imtech is 43%, dus opties zijn duur. De historische volatiliteit is met 28% veel lager.
Hoe zou een short stradle op Imtech er dan uit kunnen zien? Bijvoorbeeld zo (op basis van slotkoersen 28 mei):
 • Verkoop 10 Call IM jul-13 8,80 @0,56
 • Verkoop 10 Put IM jul-13 8,80 @0,63

Initieel ontvangt u hiervoor geld: 
(de prijs van de verkochte call plus de prijs van de verkochte put) * contract size * aantal contracten dat u verkoopt.  
In bovenstaand voorbeeld ontvangt u 0,56 voor de call en 0,63 voor de put. Per saldo EUR 1.190  (= (0,56 + 0,63) * 100 * 10). Let op: de opbrengst van 1,19 euro op een koers van 8,85 euro is maar liefst 13,4%!
Margin
Omdat u beide opties short zit, ontstaat er een marginverplichting. Banken en brokers zijn vrij deze zelf te bepalen. Conform de oude beursregels komt de marginverplichting op 325 euro. Bij 10 short straddles wordt dat dus 3.250 euro.
Netto-investering
Uw netto investering bedraagt 2.060 euro (=3.250 – 1.190). 
Winst- en verliesgrafiek
De simulatiegrafiek voor deze short straddle ziet er als volgt uit:
De blauwe lijn laat het theoretische resultaat zien per vandaag. De oranje lijn toont het resultaat op expiratie.
Break-evenpunten
De break-evenpunten op expiratie zijn:
 • Uitoefenprijs minus de ontvangen premie; 8,80 – 1,19 = 7,61
 • Uitoefenprijs plus de ontvangen premie; 8,80 + 1,19 = 9,99

Winst
U maakt winst als de koers op expiratie boven de 7,61 (-14%) en onder de 9,99 (+13%) staat.  Als de koers op expiratie gelijk is  aan de uitoefenprijs van 8,80 dan realiseert u de maximale winst van 1,19 met deze Short Straddle. Bij 10 stuks is dat 1.190 euro. Het rendement op de netto-investering bedraagt dan 58%.
Uw maximale verlies is onbeperkt. U heeft immers een shortpositie. Dat geldt naar beneden en naar boven. Bij een verkeerde marktbeweging is het belangrijk om tijdig door te rollen of het verlies te beperken. Opletten dus!
Hoog risico
Het nadeel van een short straddle is dat u aan twee kanten geld kunt verliezen. Zowel een grote koersstijging als een grote koersdaling kunnen zeer verliesgevend uitpakken. Daarnaast bent u niet gebaat bij onrust in de markt. Dit zal de volatiliteit doen toenemen en dat resulteert in hogere optiepremies. In onderstaande grafiek ziet u de invloed van de volatiliteit.

('Vega' geeft de waardeverandering van de optie weer, als de volatility met 1 procentpunt verandert. Over een paar weken zal ik nader ingaan op deze begrippen).
Voordelen
Het voordeel van de Short Straddle is dat u bij beperkte koerswijzigingen en gelijkblijvende volatility dagelijks geld op uw positie verdient. In onderstaande grafiek ziet u de invloed van de resterende looptijd:

Theta geeft aan in welke mate een optie minder waard wordt naarmate de tijd verstrijkt. Bij de actuele koers is de Positie Theta nu ongeveer 12 euro positief. Dit bedrag zal oplopen naarmate de resterende looptijd afneemt. Een tweede voordeel is dat als de volatility daalt, de waarde van de optiepremies zal afnemen. Zie Positie Vega hierboven, maar dan in uw voordeel.
Tips
Enkele tips bij het schrijven van een short straddle:
 • Schrijf geen te lage optiepremies (ivm bied-laat koersen en transactiekosten).
 • Indien de markt teveel beweegt; rol tijdig door of neem tijdig verlies
 • Dek u vooraf in om maximaal verlies te beperken
 • Wacht niet tot de laatste dag met winst nemen. Indien u 75% van het maximale resultaat kunt realiseren doet u goede zaken 
Let op, dit voorbeeld is zonder transactiekosten en enkel ter illustratie en educatie. Dit voorbeeld is geen advies.

Deze column is op 30 mei 2013 gepubliceerd op IEX.