vrijdag 22 maart 2013

Opties 2.0 – deel 15. Bull OF Bear: Long Strangle AEX-Index


We kijken allemaal in de kristallen beurs-bol; continueert de bull-market en stomen we door naar 375-400 niveau, of krijgen we een scherpe correctie omlaag?
In verschillende analyses en artikelen komen we beide scenario’s tegen. Hoe kunnen we daar op inspelen?
Voor onze optiebeleggers vandaag de Long Strangle. Een optiestrategie waarmee u aan twee kanten geld kunt verdienen.

Samenstelling
De Long Strangle bestaat uit twee poten; het kopen van een call optie plus het kopen van een put optie met dezelfde expiratie datum en een lagere uitoefenprijs. We leggen deze strategie uit met een praktijkvoorbeeld AEX-Index.
De Long Strangle lijkt veel op de Long Straddle. Alleen liggen de uitoefenprijzen nu uit elkaar.

Toepassing
Een Long Strangle kunt u op verschillende manieren toepassen:
·       U verwacht een grote koersverandering omhoog of omlaag;
·       U verwacht een sterke stijging in volatility;

Bijvoorbeeld rondom een event, zoals de Cyprus-euro. Vóór dat event investeert u in een Long Strangle in de verwachting dat de koers en/of de volatility van de index heftig zal reageren.
Een koerswijziging dient dermate groot te zijn dat de waarde toename van de ene optie groter is dan de waarde afname van de andere optie.
Indien de volatility sterk stijgt, stijgen de waarde van zowel de call en de put optie.
Blijf bij een Long Strangle niet tot expiratie zitten. Dagelijks loopt er optiepremie uit.

Praktijkvoorbeeld AEX-Index
De index noteert EUR 354 (lunchkoersen woensdag 20 maart).
Stel u denkt dat de koers van AEX-Index de komende maand fors gaat bewegen, maar u heeft geen idee of dat een grote koersdaling of koersstijging wordt. U wilt inspelen op een koerswijziging van minimaal 5-10%.

Investering
De investering bedraagt: aantal optiecontracten dat u handelt * contract size * (prijs gekochte Call plus prijs gekochte Put).
Stel u koopt 1 Call optie AEX Mei-13 355 voor 3,85 en u koopt 1 Put optie met dezelfde expiratie en lagere uitoefenprijs 345 voor 6,10. Dan betaalt u per saldo EUR 995  (= 1 * 100 * (3,85 + 6,10)).

Winst & Verlies grafiek
De Simulatie grafiek voor deze Long Strangle ziet er als volgt uit:


De blauwe lijn laat het theoretische rendement zien per vandaag.
De oranje lijn toont het rendement op expiratie.

Maximaal Verlies
Noteert de koers op expiratie tussen de 345 en 355 dan realiseert u maximaal verlies met deze strategie. Het maximale verlies bedraagt uw investering (-100%).

Break-Even Punt
U kunt de break-even punten op expiratie eenvoudig zelf op de achterkant van de sigarendoos uitrekenen door de Put uitoefenprijs minus de investering (345,00 – 9,95 = 335,05) en de Call uitoefenprijs plus de investering (355,00 + 9,95 = 364,95) te doen.

Winst
Noteert de koers op expiratie beneden de 335,05 (-5,4%) of boven de 364,95 (+3,1%) dan realiseert u winst met deze strategie.
Noteert de koers op expiratie 325,10 (-8,2%) of 374,90 (+5,9%) dan realiseert u 100% winst met deze strategie.
De maximale winst is onbeperkt. De statistische kans daarop is klein.

Nadelen
Nadeel van de Long Strangle is dat u bij beperkte koerswijzigingen dagelijks geld op uw positie verliest. Dat komt door de Theta. Hoeveel dit verlies bedraagt kunt u vooraf zien. In de grafiek ziet u dat deze 12 euro per dag kost.


Dit bedrag zal oplopen naarmate de resterende looptijd afneemt.

Een tweede nadeel is dat als de volatility daalt, de waarde van de optiepremies zal afnemen.
Let hier vooral op bij events. Open geen Long Strangle op een te hoge volatility. In de aanloop naar een event gaat de volatility omhoog. Te laat een Long Strangle kopen heeft als nadeel dat indien de grote koersbeweging komt, het resultaat regelmatig teniet wordt gedaan omdat na het event de volatility sterk afneemt en de optiepremies in elkaar zakken.

Voordelen
Het voordeel van de Long Strangle is dat u aan twee kanten geld kunt verdienen. Zowel een grote koersstijging als een grote koersdaling kunnen winstgevend zijn. ‘Als er maar wat gebeurt’.

Daarnaast bent u gebaat bij een hogere volatility. Onrust in de markt zal de volatility doen toenemen en dat resulteert in hogere optiepremies.
In onderstaande grafiek ziet u de invloed van de volatility:


Bij de actuele koers is de Positie Vega nu meer dan 107 euro.
Dit betekent dat als de volatility met 1 procent punt stijgt, de waarde van de Long Strangle met 107 euro (in uw voordeel!) toeneemt. Op een investering van EUR 995.

Lage Volatility
De Implied Volatility Index van de AEX noteert 11,6%. Het Percentiel 5%. De Volatility is historisch laag. Een positief signaal voor premie-long positie.

Valkuilen
Enkele valkuilen bij een Long Strangle zijn:
·       Te duur openen; kopen op een te hoge Volatility.
·       Te snel winst nemen.
·       Te lang in de positie blijven zitten zonder resultaat.

Let op, dit voorbeeld is zonder transactiekosten en enkel ter illustratie en educatie. Dit voorbeeld is geen advies.

Deze column is 20 maart 2013 ook gepubliceerd op DFT.nl / Goeroes / Herbert Robijn / De Long Strangle-optie.

Herbert Robijn is oprichter en directeur van FINODEX (www.finodex.com). FINODEX ontwikkelt online beleggingstools voor particuliere en professionele beleggers in opties, hefboomproducten en aandelen. Met de tools kunnen beleggers met 1 druk op de knop complete analyses, berekeningen en selecties maken.

maandag 11 maart 2013

Opties 2.0 – deel 14. Short Straddle BinckBank.

Voor onze optiebeleggers vandaag de Short Straddle. Deze optiestrategie bestaat uit twee poten; het verkopen van een call optie en het verkopen van een put optie met dezelfde expiratie datum en dezelfde uitoefenprijs. We leggen deze strategie uit met als praktijkvoorbeeld BinckBank.

Toepassing
Een Short Straddle kunt u op verschillende manieren toepassen:
 • U verwacht op korte termijn weinig koersbeweging;
  • Door het afnemen van de resterende looptijd van de opties loopt dagelijks de verwachtingswaarde uit beide opties.
 • U verwacht op korte termijn een daling in volatility;
  • De waarde van de call optie en de put optie daalt door een lagere volatility.
Het is bij een Short Straddle niet noodzakelijk om tot expiratie te blijven zitten. De optiepremie loopt er dagelijks uit. Time is your friend.

Praktijkvoorbeeld BinckBank
Het aandeel noteert EUR 8,01 (op basis slotkoersen vrijdag 8 maart).
Stel dat u denkt dat de koers van BinckBank de komende maand beperkt gaat bewegen. U wilt inspelen op een beperkte koerswijziging (<5%) met een Short Straddle.

Investering
Initieel ontvangt u geld: (prijs van de verkochte Call optie plus prijs van de verkochte Put optie) * de contract size * het aantal contracten dat u verkoopt.
Stel u verkoopt 10 Call opties BCK Apr-13 8,00 voor 0,70 en u verkoopt 10 Put opties met dezelfde expiratie en uitoefenprijs voor 0,75. Dan ontvangt u per saldo EUR 1.450  (= (0,70 + 0,75) * 100 * 10).
Let op. 1,45 op een koers van 8,01 is maar liefst 18,1%.

Margin
Omdat u beide opties short zit, ontstaat er een margin verplichting. Banken en brokers zijn vrij om deze zelf te bepalen. Conform de oude regels van de beurs komt de margin verplichting bij deze Short Straddle rond de EUR 200. Bij 10 Short Straddles komt dat op EUR 2.000 (= 10 * EUR 200).
Uw netto investering bedraagt dan EUR 550 (= EUR 2.000 – 1.450).

Winst & Verlies grafiek
De Simulatie grafiek voor deze Short Straddle ziet er als volgt uit:
De blauwe lijn laat het theoretische resultaat zien per vandaag.
De rode lijn toont het resultaat op expiratie.

Break-Even Punt & Winst
Noteert de koers op expiratie boven de 6,55 (-18,2%) en onder de 9,45 (+17,9%) dan realiseert u winst met deze strategie.
U kunt de break-even punten op expiratie op de achterkant van de sigarendoos eenvoudig zelf uitrekenen, door de uitoefenprijs minus de ontvangen premie (8,00 – 1,45 = 6,55) of de uitoefenprijs plus de ontvangen premie (8,00 + 1,45 = 9,45)  te doen.

Maximale Winst
Noteert de koers op expiratie gelijk aan de uitoefenprijs van 8,00 dan realiseert u de maximale winst van 1,45 met deze Short Straddle. Bij 10 stuks is dat EUR 1.450.
Het rendement bedraagt dan 263% (= 1,45 / 0,55 * 100%, of 1.450 / 550 * 100%).

Maximaal Verlies
Uw maximale verlies is onbeperkt. U heeft immers een short positie. Dat geldt naar beneden en naar boven. Stel BinckBank knalt voor expiratie door naar EUR 12,50, dan loopt uw Short Straddle fout.
U zou dan 3,05 verlies lijden (=12,50 – 8,00 = 4,50 – 1,45). Bij 10 stuks is dat EUR 3.050.
Om dit maximale verlies naar boven te beperken, kunt u (vooraf) een out of the money Call kopen. Als protectie. Bijvoorbeeld de Call Jun-13 10.00 voor 0,43. Voordeel van deze Call met een langere looptijd is dat u na de april expiratie bij succes nog eens de mei en uiteindelijke ook de juni straddle kunt schrijven. U kunt de verzekering als het een beetje wil dus 3 x gebruiken.

De Simulatie grafiek voor deze Protected Short Straddle ziet er als volgt uit:

Hoog risico
Het nadeel van de Short Straddle is dat u aan twee kanten geld kunt verliezen. Zowel een grote koersstijging als een grote koersdaling kunnen zeer verliesgevend zijn.

Daarnaast bent u niet gebaat bij onrust in de markt. Onrust in de markt zal de volatility doen toenemen en dat resulteert in hogere optiepremies.
In onderstaande grafiek ziet u de invloed van de volatility:
Bij de actuele koers is de Positie Vega nu ongeveer 21 euro negatief.

Voordelen
Het voordeel van de Short Straddle is dat u bij beperkte koerswijzigingen en gelijkblijvende volatility dagelijks geld op uw positie verdient.
Hoeveel deze winst bedraagt kunt u vooraf aflezen aan de Theta van de positie. In de grafiek ziet u dat deze bij de actuele koers ongeveer 18 euro per dag oplevert.
Dit bedrag zal oplopen naarmate de resterende looptijd afneemt.

Een tweede voordeel is dat als de volatility daalt, de waarde van de optiepremies zal afnemen.

Volatility 68%, Percentiel op 99%
Een goede indicator of de Volatility hoog of laag staat, is het Implied Volatility Index Percentiel. Deze Volatility indicator geeft aan hoeveel procent van de Volatilities historisch lager noteerden dan de actuele Volatility.
Voor BinckBank staat het Percentiel op 99%. De actuele Volatility (68%) is dus erg hoog. De historische Volatility is laag; 32%. Interessant om premie te schrijven. Maar wel opletten!

Valkuilen
Enkele valkuilen bij een Short Straddle zijn:
·         Events. Als de volatility er in schiet neemt de waarde van de Short Straddle sterk toe en kost dat geld. Vermijd events gedurende de looptijd van uw positie.
·         Dividend. De Short opties kunnen worden assigned. Vermijd ex-dividend.
·         Neem tijdig verlies als de markt teveel beweegt. Of dek u vooraf in om maximaal verlies te beperken.
·         Wacht niet tot de laatste dag met winst nemen. De Short Straddle zal immers nooit precies op 0 eindigen. Als u in bovenstaande voorbeeld de positie kunt sluiten voor 0,30 doet u goede zaken.

Het is een overweging om in Short Straddles te beleggen met een korte resterende looptijd (1-2 maanden); deze bieden een hoge Theta (er loopt per dag meer premie uit) dan Short Straddles met een langere resterende looptijd.
Interessant alternatief is om de Short Straddle te combineren met aandelen. Daarover een volgende keer meer.

Let op, dit voorbeeld is zonder transactiekosten en enkel ter illustratie en educatie. Dit voorbeeld is geen advies.

Deze column is 8 maart 2013 ook gepubliceerd op DFT.nl / Goeroes / Herbert Robijn / Short Straddle BinckBank.

Herbert Robijn is oprichter en directeur van FINODEX (www.finodex.com). FINODEX ontwikkelt online beleggingstools voor particuliere en professionele beleggers in opties, hefboomproducten en aandelen. Met de tools kunnen beleggers met 1 druk op de knop complete analyses, berekeningen en selecties maken.

zaterdag 2 maart 2013

Opties 2.0 – deel 13. Long Straddle Arcelor Mittal.

Voor onze optiebeleggers vandaag de Long Straddle. Deze optiestrategie bestaat uit twee poten; het kopen van een call optie en het kopen van een put optie met dezelfde expiratie datum en dezelfde uitoefenprijs. We leggen deze strategie uit met een praktijkvoorbeeld Arcelor Mittal.

Toepassing
Een Long Straddle kunt u op verschillende manieren toepassen:
 • U verwacht op korte termijn een grote koerswijziging;
  • Bijvoorbeeld rondom een event, zoals publicatie cijfers of product annonceringen. Vóór dat event investeert u in een Long Straddle in de verwachting dat de koers van het aandeel heftig zal reageren op het event.
  • Een koerswijziging dient dermate groot te zijn dat de waarde toename van de ene optie groter is dan de waarde afname van de andere optie.
 • U verwacht op korte termijn een sterke stijging in volatility.
  • De waarde van de call optie en de put optie stijgt door hogere volatility.
Het is bij een Long Straddle in principe niet de bedoeling om tot expiratie te blijven zitten. De optiepremie loopt er immers dagelijks uit.

Praktijkvoorbeeld Arcelor Mittal
Het aandeel noteert EUR 11,515 (op basis slotkoersen donderdag 28 februari).
Stel u denkt dat de koers van Arcelor Mittal de komende maand fors gaat bewegen, maar u heeft geen idee of dat een grote koersdaling of koersstijging wordt. U wilt inspelen op een grote koerswijziging (>15%).

Investering
De investering bedraagt: (prijs van de gekochte Call optie plus prijs van de gekochte Put optie) * de contract size * het aantal contracten dat u handelt.
Stel u koopt 10 Call opties MT Mei-13 11.50 voor 0,70 en u koopt 10 Put opties met dezelfde expiratie en uitoefenprijs voor 0,77. Dan betaalt u per saldo EUR 1.470  (= (0,70 + 0,77) * 100 * 10).

Winst & Verlies grafiek
De Simulatie grafiek voor deze Long Straddle ziet er als volgt uit:

De blauwe lijn laat het theoretische rendement zien per vandaag.
De rode lijn toont het rendement op expiratie.

Maximaal Verlies
Noteert de koers op expiratie 11,50 dan realiseert u maximaal verlies met deze strategie. Het maximale verlies bedraagt uw investering.

Break-Even Punt & Winst
Noteert de koers op expiratie beneden de 10,03 (-12,9%) of boven de 12,97 (+12,6%) dan realiseert u winst met deze strategie.
U kunt de break-even punten op expiratie eenvoudig zelf uitrekenen op de achterkant van de sigarendoos door de uitoefenprijs minus de investering (11,50 – 1,47) of de uitoefenprijs plus de investering (11,50 + 1,47) te doen.
De maximale winst is onbeperkt. De statistische kans daarop is klein.
Voor expiratie heeft u sneller kans op winst. Onder de 11,00 en boven de 12,00 gaat u vandaag al door het break-even punt heen.

Voordelen
Het voordeel van de Long Straddle is dat u aan twee kanten geld kunt verdienen. Zowel een grote koersstijging als een grote koersdaling kunnen winstgevend zijn. ‘Als er maar wat gebeurt’.

Daarnaast bent u gebaat bij onrust in de markt. Onrust in de markt zal de volatility doen toenemen en dat resulteert in hogere optiepremies.
In onderstaande grafiek ziet u de invloed van de volatility:
Bij de actuele koers is de Positie Vega nu ongeveer 40 euro.
Dit betekent dat als de volatility met 1 procent punt stijgt, de waarde van de Long Straddle met 40 euro toeneemt.

Nadelen
Het nadeel van de Long Straddle is dat u bij beperkte koerswijzigingen en gelijkblijvende volatility dagelijks geld op uw positie verliest.
Hoeveel dit verlies bedraagt kunt u vooraf zien aan de Theta van de positie. In de grafiek ziet u dat deze bij de actuele koers ongeveer 9 euro per dag kost.
Dit bedrag zal oplopen naarmate de resterende looptijd afneemt.

Een ander nadeel is dat als de volatility daalt, de waarde van de optiepremies zal afnemen.
Let hier vooral op bij events. In de aanloop naar een event gaat de volatility omhoog. Te laat een Long Straddle kopen heeft als nadeel dat indien de grote koersbeweging komt, het resultaat regelmatig teniet wordt gedaan omdat na het event de volatility sterk afneemt en de optiepremies in elkaar zakken.

Volatility Percentiel
Een goede indicator of de Volatility hoog of laag staat is het Implied Volatility Index Percentiel. Deze Volatility indicator geeft aan hoeveel procent van de Volatilities historisch lager noteerden dan de actuele Volatility.
Voor Arcelor Mittal staat het Percentiel op 36%. De actuele Volatility (30%) is dus relatief laag.

Valkuilen
Enkele valkuilen bij een Long Straddle zijn:
·         Te snel winst nemen bij een kleine winst in de ene optie en dan met een verliesgevende andere optie blijven zitten.
·         Te lang in de positie blijven zitten, terwijl de markt niet tijdig de verwachte koers en/of volatility beweging maakt. De waarde loopt dagelijks uit de positie en het wordt steeds moeilijker om in een winstgevende situatie te komen.

Het is een overweging om in Long Straddles te beleggen met een langere resterende looptijd; deze bieden een lagere Theta (er loopt per dag minder premie uit) dan Long Straddles met een kortere resterende looptijd.

Let op, dit voorbeeld is zonder transactiekosten en enkel ter illustratie en educatie. Dit voorbeeld is geen advies.

Deze column is 1 maart 2013 ook gepubliceerd op DFT.nl / Goeroes / Herbert Robijn / Opties 2.0 – Long Straddle Arcelor Mittal.

Herbert Robijn is oprichter en directeur van FINODEX (www.finodex.com). FINODEX ontwikkelt online beleggingstools voor particuliere en professionele beleggers in opties, hefboomproducten en aandelen. Met de tools kunnen beleggers met 1 druk op de knop complete analyses, berekeningen en selecties maken.