zaterdag 9 februari 2013

Opties 2.0 - deel 12. Short Put Spread IMTECH

Voor onze optiebeleggers beschrijf ik vandaag de vierde optiestrategie met twee poten: de Short Put Spread. Deze bestaat uit twee poten; het kopen van een put optie en het verkopen van een put optie met dezelfde expiratie datum en een hogere uitoefenprijs. We doen er meteen een praktijkvoorbeeld Imtech bij.

Toepassing
Een Short Put Spread is interessant als u een (beperkte) koersstijging van de onderliggende waarde verwacht.
Een Short Put Spread kan op drie manieren worden toegepast:
 • Defensief; beide uitoefenprijzen out-of-the-money;
  • Op expiratie maximale winst bij gelijkblijvende koers; koers mag dalen tot hoogste uitoefenprijs.
 • Offensief; laagste uitoefenprijs (long put) out-of-the-money, hoogste uitoefenprijs (short put) in-of-the money;
  • Op expiratie break-even of winst bij gelijkblijvende koers.
  • Voor maximaal resultaat op expiratie is een (beperkte) koersstijging nodig naar de hoogste uitoefenprijs (short put).
 • Agressief; beide uitoefenprijzen in-the-money;
  • Op expiratie maximaal verlies bij gelijkblijvende koers.
  • Voor maximaal resultaat op expiratie is een koersstijging nodig naar de hoogste uitoefenprijs (short put).

Investering
De investering is negatief (u ontvangt geld) en bedraagt de prijs van de Short Put Spread (= prijs gekochte Put minus de prijs van de verkochte Put optie) x het aantal contracten dat u handelt x de contract size.
Bijvoorbeeld. U Koopt 10 Put opties IM 9.0 voor 0,80 en verkoopt u 10 Put opties met een hogere uitoefenprijs 10.0 voor 1,25 dan ontvangt u per saldo (0,80 - 1,25) * 10 * 100 = 0,45 * 1.000 = EUR 450.

Margin
De Short Put Spread strategie heeft een margin verplichting. De Margin bedraagt het verschil tussen beide uitoefenprijzen.
In bovenstaand voorbeeld is dat EUR 100 (=(10.0 – 9.0) x 100). Voor 10 Short Put Spreads komt dat op EUR 1 * 10 * 100 = EUR 1.000. U kunt het bedrag dat u heeft ontvangen niet gebruiken voor andere doeleinden. Om de EUR 1.000 Margin aan te houden dient u dus EUR 1.000 – 450 = EUR 550 aan te vullen. Dit bedrag is tevens uw maximale risico.

Rendement
Om het rendement correct te bereken dient u rekening te houden met de Margin verplichting. Het rendement is dan het resultaat gedeeld door de Margin x 100%.

Voordelen
Het voordeel van de Short Put Spread is dat u met een beperkte Margin een hoog rendement kunt realiseren bij gelijkblijvende koersen en/of beperkte koersstijgingen.

Nadelen
Het nadeel van de Short Put Spread is dat u op expiratie bij een koers beneden de laagste uitoefenprijs de volledige investering en Margin kunt verliezen.

Praktijkvoorbeeld IMTECH (op basis van koersen woensdag 6 februari, rond 16:30 uur):
Imtech noteert op dat moment 9,85.
Stel u denkt dat de koersdaling van Imtech komende twee maanden staande houd en mogelijk iets herstelt.
Stel we kopen 10 Put opties op Imtech met een looptijd van ruim twee maanden (19-apr-13) en een uitoefenprijs van 9,00 voor een prijs van EUR 0,80. En we verkopen 10 Put opties op Imtech met dezelfde expiratiedatum en een hogere uitoefenprijs van 10,00 voor een prijs van EUR 1,25.
Deze Short Put Spread brengt initieel 0,45 op (=0,80 – 1,25). Bij 10 contracten EUR 450.
De Short Put Spread vergt een Margin van 0,55 (=(10,00 – 9,00) – 0,45). Dus EUR 550.
Bij een gelijkblijvende koers (op 9,85) realiseert u op expiratie 0,30 winst (=0,30 / 0,55 = +55%). Bij 10 contracten EUR 300.
De koers van Imtech mag op expiratie met 0,30 dalen (van 9,85 naar 9,55 = -3,0%) om met deze Short Put Spread nog steeds break-even te realiseren.
Boven de 9,55 (-3,0%) op expiratie realiseert u winst met deze strategie.
Beneden de 9,00 (-8,6%) op expiratie realiseert u maximaal verlies met deze strategie. Het maximale verlies bedraagt 0,55 op een margin van 0,55 (=-100%). Bij 10 contracten EUR 550.
Boven de 10,00 (+1,5%) op expiratie realiseert u de maximale winst met deze strategie. De maximale winst bedraagt 0,45 op een margin van 0,55 (=+80%).%). Bij 10 contracten EUR 450.

Simulatie grafiek Short Put Spread:

Valkuilen
De traditionele valkuil voor de particuliere belegger bij Short Put Spreads is om te ”agressieve” in-the-money Short Put Spreads te handelen, in de hoop dat de koers van de onderliggende waarde tijdig voldoende stijgt. Het potentieel maximale rendement is hoog, maar de belegger verliest uit het oog dat indien de koers gelijk blijft de hele Margin verdampt en de statistische kans op winst beperkt is.
Het is een overweging om in meer offensieve of defensieve Short Put Spreads te beleggen; deze bieden een beperkter maximum resultaat, maar een veel beperkter verlies (of zelfs winst) bij een gelijkblijvende koers van de onderliggende waarde.

Deze column is 7 februari 2013 ook gepubliceerd op DFT.nl / Goeroes / Herbert Robijn / Short Put Spread IMTECH.

Herbert Robijn is oprichter en directeur van FINODEX (www.finodex.com). FINODEX ontwikkelt online beleggingstools voor particuliere en professionele beleggers in opties, hefboomproducten en aandelen. Met de tools kunnen beleggers met 1 druk op de knop complete analyses, berekeningen en selecties maken.