vrijdag 24 augustus 2012

Opties 2.0 – deel 5. Basis Optiestrategieën.


De originele column is 23 augustus 2012 gepubliceerd op DFT.nl / Goeroes / Opties 2.0 – deel 5. Basis Optiestrategieën

Basis optiestrategieën
In mijn vorige column van 1 augustus, “De Optie Grieken”, las u over de Moneyness en wat de Optie  Grieken voor u als optiebelegger kunnen betekenen. Met de Optie Grieken kunt u vooruit kijken en het toekomstige gedrag van optieprijzen redelijk te voorspellen.
Vandaag maken we een begin met de basis optiestrategieën. Hoe we opties slim kunnen combineren en wat de voor- en nadelen hiervan zijn.

We gaan uit van twee soorten optietypes, Call en Put opties.
Deze opties kunt u Kopen en Verkopen.
Daarmee creëeren we de eerste 4 basis optiestrategieën:

  • Long Call               (Kopen van een Call optie)
  • Long Put                (Kopen van een Put optie)
  • Short Call              (Verkopen van een Call optie)
  • Short Put               (Verkopen van een Put optie)

Deze 4 basis optiestrategieën behandelen we in de komende 4 columns.
In de column van vandaag beschrijf ik de eerste strategie: de Long Call.

Long Call (Kopen van een Call optie)
Samenstelling
De Long Call bestaat uit één leg (poot); het Kopen van een Call optie.

Toepassing
Een Long Call is interessant indien u een (behoorlijke) koersstijging van de onderliggende waarde verwacht. Op expiratie moet deze koersstijging opwegen tegen de tijdswaarde die er in de Call optiepremie zit op het moment van kopen.
Een Long Call kan ook worden gebruikt als alternatief voor het kopen van aandelen.

Investering
De investering bedraagt het aantal contracten dat u koopt x de prijs van de Call optie x de contract size. Koopt u 4 Call opties voor 12,00 dan betaalt u 4 * 12,00 * 100 = 4.800 euro.

Margin
De Long Call strategie heeft geen margin verplichting.

Break-Even Punt
Op expiratie bereikt u het break-even punt indien de koers van de onderliggende waarde gelijk staat aan de uitoefenprijs van de Call optie + de prijs die u voor de Call optie heeft betaald. De Call optie noteert dan namelijk alleen intrinsieke waarde en geen tijdswaarde meer. Daarmee komt uw resultaat op 0.
Om het break-even punt te halen heeft u dus altijd een koersstijging van de onderliggende waarde nodig.

Winst
Op expiratie maakt u winst bij een koers van de onderliggende waarde boven het break-even punt.

Maximale Winst
De maximale winst bij een Long Call is ongelimiteerd. Op expiratie heeft de Call een waarde die gelijk is aan de koers van de onderliggende waarde minus de uitoefenprijs. Dus hoe hoger de koers van de onderliggende waarde, hoe meer de Call optie waard zal zijn en hoe beter uw resultaat.

Verlies
Op expiratie maakt u verlies bij een koers van de onderliggende waarde beneden het break-even punt.

Maximale Verlies (Risico)
Uw maximale verlies is gelijk aan uw investering. Indien de koers van de onderliggende waarde op expiratie gelijk of lager noteert dan de uitoefenprijs van de Call optie, resteert er geen intrinsieke waarde voor de Call optie. De Call optie loopt dan op 0 af. En u bent uw investering kwijt.

Invloed Koers onderliggende waarde (Delta)
Positief. Een Long Call heeft een positieve Delta. Een hogere koers van de onderliggende waarde geeft een hogere Call optiepremie.

Invloed Resterende Looptijd (Theta)
Negatief. De tijd werkt in uw nadeel bij de Long Call strategie, omdat de resterende tijdswaarde dagelijks uit de Call optie loopt.

Invloed Volatility (Vega)
Positief. Een hogere volatility geeft een hogere resterende tijdswaarde aan de Call optie en daarmee een hogere Call optiepremie.

Voordelen
Het voordeel van de Long Call is dat de winst naar boven toe ongelimiteerd is.
Let op. Een ongelimiteerde winst lijkt leuk. Maar er zit een keerzijde aan. De kans dat u gigantisch winst maakt is beperkt. Ten eerste moet daarvoor de koers van de onderliggende waarde meestal fors stijgen. Ten tweede zult u meestal al in een veel eerder stadium winst nemen.

Nadelen
Het nadeel van de Long Call is dat om winst te boeken de koers van de onderliggende waarde op expiratie minimaal moet zijn gestegen met de tijdswaarde die in de aankoopprijs van de Call optie zit op het moment van investeren.

Voorbeeld (op basis van slotkoersen maandag 20 augustus):
Stel we kopen een Call optie op de AEX-Index met een uitoefenprijs van 325,00 voor een prijs van EUR 12,00. De AEX noteert op dat moment 335,77.
Eén Call optie vergt een investering van 1 x 12,00 x 100 = EUR 1.200.
In deze Call optie premie zit een tijdswaarde van 1,23. Namelijk 12,00 – intrinsiek (= 335,77 – 325,00) = 12,00 – 10,77 = 1,23. De koers van de AEX zal op expiratie dus moeten stijgen met 1,23 (van 335,77 naar 337,00 = +0,4%) om break-even te realiseren. Boven de 337,00 realiseren we winst met deze strategie.

Op expiratie ziet ons resultaat er dan als volgt uit:

Long Call Simulatie grafiek:
Op de x-as worden verschillende koersniveaus van de onderliggende waarde weergegeven.
Op de y-as wordt het (verwachte) resultaat weergegeven. De blauwe lijn geeft het verwachte resultaat één maand voor expiratie. De rode lijn geeft het resultaat op expiratie.

Valkuilen
De traditionele valkuil voor de particuliere belegger bij Long Calls is om ”goedkope” korte termijn out-of-the money Call opties te kopen, in de hoop dat de koers van de onderliggende waarde tijdig fors gaat stijgen. De statistische kans op deze koersstijging voor expiratie is meestal vrij klein. Waardoor deze opties vaak op 0 zullen expireren. Resulterend in 100% verlies. Stijgt de koers, dan moet u al een forse procentuele winst realiseren, om de verliezen de vorige/volgende keren te kunnen opvangen.
Vereenvoudigd rekenvoorbeeld, op de sigarendoos:
Call optiepremie: 1,00
Kans op winst: 20%
Kans op verlies: 80%
Als u in 80% van de gevallen 1,0 verlies (-100%) maakt, dan moet u in die resterende 20% van de gevallen dat u winst maakt, dit verlies compenseren en 4,0 winst boeken (80% * -1,0 + 20% * +4,0 = -0,8 + 0.8 = 0,0) om op lange termijn in ieder geval break-even te spelen. Als u er in dit voorbeeld dus bij een winst van 2,0 uitstapt, maakt u op lange termijn verlies: 80% * -1,0 + 20% * +2,0 = -0,8 + 0.4 = -0,4.


Opties 2.0... Basis Optiestrategie; Long Put
In deze column hebben we de eerste basis optiestrategie met één poot (single leg) gezien; de Long Call. En wat de toepassing, voor- en nadelen hiervan zijn.
In het volgende artikel gaan we in op de volgende basis optiestrategie met één leg; we vertellen dan over de Long Put.

Herbert Robijn is oprichter en directeur van FINODEX (www.finodex.com). FINODEX ontwikkelt online beleggingstools voor particuliere en professionele aandelen- en optiebeleggers. Met de tools kunnen beleggers met 1 druk op de knop complete analyses, berekeningen en selecties maken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten