donderdag 30 augustus 2012

Opties 2.0 – deel 6. Basis Optiestrategie; Long Put.Basis optiestrategieën
In mijn vorige column van 23 augustus, “Basis Optiestrategieën”, las u over de 4 basis optiestrategieën. En hebben we de eerste strategie, de Long Call, behandeld.
Vandaag vertel ik u over de tweede basis optiestrategie: de Long Put.

Long Put (kopen van een Put optie)
Samenstelling
De Long Put bestaat uit één leg (poot); het Kopen van een Put optie.

Toepassing
Een Long Put is interessant indien u een (behoorlijke) koersdaling van de onderliggende waarde verwacht. Op expiratie moet deze koersdaling opwegen tegen de tijdswaarde die er in de Put optiepremie zit op het moment van kopen.
Een Long Put is ook interessant als protectie voor uw aandelenportefeuille.

Investering
De investering bedraagt het aantal contracten dat u koopt x de prijs van de Put optie x de contract size. Koopt u 4 Put opties voor 12,50 dan betaalt u 4 * 12,50 * 100 = 5.000 euro.

Margin
De Long Put strategie heeft geen margin verplichting.

Break-Even Punt
Op expiratie bereikt u het break-even punt indien de koers van de onderliggende waarde gelijk staat aan de uitoefenprijs van de Put optie minus de prijs die u voor de Put optie heef betaald. De Put optie noteert dan namelijk alleen intrinsieke waarde en geen tijdswaarde meer. Daarmee komt uw resultaat op 0.
Om het break-even punt te halen heeft u dus altijd een koersdaling van de onderliggende waarde nodig.

Winst
Op expiratie maakt u winst bij een koers van de onderliggende waarde beneden het break-even punt.

Maximale Winst
De maximale winst bij een Long Put is gelijk aan de uitoefenprijs van de Put optie minus de aankoop prijs van de Put optie. Op expiratie heeft de Put een waarde die gelijk is aan de uitoefenprijs minus de koers van de onderliggende waarde. Dus hoe lager de koers van de onderliggende waarde, hoe meer de Put optie waard zal zijn en hoe beter uw resultaat.

Verlies
Op expiratie maakt u verlies bij een koers van de onderliggende waarde boven het break-even punt.

Maximale Verlies (Risico)
Uw maximale verlies is gelijk aan u investering. Indien de koers van de onderliggende waarde op expiratie gelijk of hoger noteert dan de uitoefenprijs van de Put optie, resteert er geen intrinsieke waarde voor de Put optie. De Put optie loopt dan op 0 af. En u bent uw investering kwijt.

Invloed Koers onderliggende waarde (Delta)
Negatief. Een Long Put heeft een negatieve Delta. Een hogere koers van de onderliggende waarde geeft een lagere Put optiepremie.

Invloed Resterende Looptijd (Theta)
Negatief. De tijd werkt in uw nadeel bij de Long Put strategie, omdat de resterende tijdswaarde dagelijks uit de Put optie loopt.

Invloed Volatility (Vega)
Positief. Een hogere volatility geeft een hogere resterende tijdswaarde aan de Put optie en daarmee een hogere Put optiepremie.

Voordelen
Het voordeel van de Long Put is dat de winst naar beneden toe min of meer ongelimiteerd is.
Let op. Een ongelimiteerde winst lijkt leuk. Maar er zit een keerzijde aan. De kans dat u gigantisch winst maakt is zeer beperkt. Ten eerste moet daarvoor de koers van de onderliggende waarde meestal fors dalen. Ten tweede zult u meestal al in een veel eerder stadium winst nemen.

Nadelen
Het nadeel van de Long Put is dat om winst te boeken de koers van de onderliggende waarde op expiratie minimaal moet zijn gedaald met de tijdswaarde die in de aankoopprijs van de Put optie zit op het moment van investeren.

Voorbeeld
Stel we kopen een Put optie op de AEX-Index met een uitoefenprijs van 345,00 voor een prijs van EUR 12,50. De AEX noteert op dat moment 335,77.
Eén Put optie vergt een investering van 1 x 12,50 x 100 = EUR 1.250.
In deze Put optie premie zit een tijdswaarde van 1,23. Namelijk 12,50 – intrinsiek (= 345,00 - 335,77) = 12,50 – 9,23 = 3,27. De koers van de AEX zal op expiratie dus moeten dalen met 3,27 (van 335,77 naar 332,50 = -1%) om break-even te realiseren. Beneden de 332,50 realiseren we winst met deze strategie.

Op expiratie ziet ons resultaat er dan als volgt uit:

Long Put Simulatie grafiek:
Op de x-as worden verschillende koersniveaus van de onderliggende waarde weergegeven.
Op de y-as wordt het (verwachte) resultaat weergegeven. De blauwe lijn geeft het verwachte resultaat één maand voor expiratie. De rode lijn geeft het resultaat op expiratie.

Valkuilen
De traditionele valkuil voor de particuliere belegger bij Long Puts is om ”goedkope” korte termijn out-of-the money Put opties te kopen, in de verwachting (=hoop) dat de koers van de onderliggende waarde tijdig fors gaat dalen. De statistische kans op deze koersdaling voor expiratie is meestal vrij klein. Waardoor deze opties vaak op 0 zullen expireren. Resulterend in 100% verlies. Daalt de koers, dan moet u al een forse procentuele winst realiseren, om de verliezen de vorige/volgende keren te kunnen opvangen. Zie vereenvoudigd rekenvoorbeeld bij Long Calls.


Opties 2.0... Basis Optiestrategie; Short Call
In deze column hebben we de tweede basis optiestrategie met één poot (single leg) gezien; de Long Put. En wat de toepassing, voor- en nadelen hiervan zijn.
In het volgende artikel gaan we in op de derde basis optiestrategie met één leg; we vertellen dan over de Short Call.

Herbert Robijn is oprichter en directeur van FINODEX (www.finodex.com). FINODEX ontwikkelt online beleggingstools voor particuliere en professionele aandelen- en optiebeleggers. Met de tools kunnen beleggers met 1 druk op de knop complete analyses, berekeningen en selecties maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten