vrijdag 7 december 2012

Opties 2.0 - deel 11. Short Call Spread.

De originele column is 4 december 2012 gepubliceerd op DFT.nl / Goeroes / Herbert Robijn / Strategie met opties.

Vandaag beschrijf ik de derde optiestrategie met twee poten: de Short Call Spread.

Short Call Spread
Samenstelling
De Short Call Spread bestaat uit twee poten; het Kopen van een Call optie en het Verkopen van een Call optie met dezelfde expiratie datum en een lagere uitoefenprijs.

Toepassing
Een Short Call Spread is interessant als u een (beperkte) koersdaling van de onderliggende waarde verwacht.
Een Short Call Spread kan op drie manieren worden toegepast:
 • Defensief; beide uitoefenprijzen out-of-the-money;
  • Op expiratie maximale winst bij gelijkblijvende koers; koers mag stijgen tot laagste uitoefenprijs.
 • Offensief; hoogste uitoefenprijs (long call) out-of-the-money, laagste uitoefenprijs (short call) in-of-the money;
  • Op expiratie winst bij gelijkblijvende koers.
  • Voor maximaal resultaat op expiratie is een (beperkte) koersdaling nodig naar de laagste uitoefenprijs.
 • Agressief;  beide uitoefenprijzen in-the-money;
  • Op expiratie maximaal verlies bij gelijkblijvende koers.
  • Voor maximaal resultaat op expiratie is een koersdaling nodig naar de laagste uitoefenprijs.

Investering
De investering is negatief (u ontvangt geld) en bedraagt de prijs van de Short Call Spread (= prijs verkochte Call minus de prijs van de gekochte Call optie) x het aantal contracten dat u handelt x de contract size.
Bijvoorbeeld. U Koopt 10 Call opties 340 voor 5,30 en verkoopt u 10 Call opties met een lagere uitoefenprijs 330 voor 11,65 dan ontvangt u per saldo (11,65 - 5,30) * 10 * 100 = 6,35 * 1.000 = EUR 6.350.

Margin
De Short Call Spread strategie heeft een margin verplichting. De Margin bedraagt het verschil tussen beide uitoefenprijzen.
In bovenstaand voorbeeld is dat EUR 10 (=340 - 330). Voor 10 Short Call Spreads komt dat op EUR 10 * 10 * 100 = EUR 10.000. U kunt het bedrag dat u heeft ontvangen niet gebruiken voor andere doeleinden. U dient EUR 10.000 – 6.350 = EUR 3.650 Margin aan te houden.

Rendement
Om het rendement correct te bereken dient u rekening te houden met de Margin verplichting. Het rendement is dan het resultaat gedeeld door de Margin x 100%.

Voordelen
Het voordeel van de Short Call Spread is dat u met een beperkte Margin een hoog rendement kunt realiseren bij gelijkblijvende koersen en/of beperkte koersdalingen.

Nadelen
Het nadeel van de Short Call Spread is dat u op expiratie bij een koers boven de hoogste uitoefenprijs de volledige investering en Margin kunt verliezen.

Praktijkvoorbeeld (op basis van lunchkoersen dinsdag 4 december):
De AEX noteert op dat moment 338,50.
Stel we kopen een Call optie op de AEX-Index met een looptijd van ruim een maand en een uitoefenprijs van 340,00 voor een prijs van EUR 5,30. En we verkopen een Call optie op de AEX-Index met dezelfde expiratiedatum en een lagere uitoefenprijs van 330,00 voor een prijs van EUR 11,65.
Deze Short Call Spread brengt initieel 6,35 op (=5,30 – 11,65).
De Short Call Spread vergt een Margin van 3,65 (=(340,00 – 330,00) – 6,35).
Bij een gelijkblijvende koers realiseert u op expiratie 2,15 verlies (=2,15 / 3,65 = -59%).
De koers van de AEX dient op expiratie met 2,15 te dalen (van 338,50 naar 336,35 = -0,6%) om break-even te realiseren.
Beneden de 336,35 op expiratie realiseert u winst met deze strategie.
Beneden de 330,00 (-2,5%) op expiratie realiseert u de maximale winst met deze strategie. De maximale winst bedraagt 6,35 op een margin van 3,65 (=+174%).

Simulatie grafiek Short Call Spread:

Valkuilen
De traditionele valkuil voor de particuliere belegger bij Short Call Spreads is om te ”agressieve” in-the-money Short Call Spreads te handelen, in de hoop dat de koers van de onderliggende waarde tijdig voldoende daalt. Het potentieel maximale rendement is erg hoog, maar de belegger verliest uit het oog dat indien de koers gelijk blijft de hele Margin verdampt.
Het is een overweging om in meer offensieve of defensieve Short Call Spreads te beleggen; deze bieden een beperkter maximum resultaat, maar een veel beperkter verlies (of zelfs winst) bij een gelijkblijvende koers van de onderliggende waarde.

Zie bovenstaande tabel met rekenvoorbeelden (op expiratie) voor verschillende Short Call Spreads op de AEX met een looptijd van een maand:
·         Voor een agressieve Short Call Spread 330-320 dient de AEX op expiratie met 5,5% te dalen naar 320 voor een maximaal rendement van 440% (8,15 tov 1,85 margin).
Indien de AEX op expiratie boven de 330 (-2,5%) noteert is het verlies 100%.
Break-even wordt bereikt bij een AEX van 328,15 (-3,1%).
·         Voor een defensieve Short Call Spread 350-340 mag de AEX op expiratie met 0,4% stijgen naar 340 voor een maximaal rendement van 54% (3,50 tov 6,50 margin).
Indien de AEX op expiratie boven de 350 (+3,4%) noteert is het verlies 100%.
Break-even wordt bereikt bij een AEX van 343,50 (+1,5%).


Herbert Robijn is oprichter en directeur van FINODEX (www.finodex.com). FINODEX ontwikkelt online beleggingstools voor particuliere en professionele beleggers in opties, hefboomproducten en aandelen. Met de tools kunnen beleggers met 1 druk op de knop complete analyses, berekeningen en selecties maken.

vrijdag 16 november 2012

Opties 2.0 – deel 10. Long Put Spread.

De originele column is 13 november 2012 gepubliceerd op DFT.nl / Goeroes / Herbert Robijn / Opties 2.0 - deel 10. Long Put Spread.

Vandaag beschrijf ik de tweede optiestrategie met twee poten: de Long Put Spread.

Long Put Spread
Samenstelling
De Long Put Spread bestaat uit twee poten; het Kopen van een Put optie en het Verkopen van een Put optie met dezelfde expiratie datum en een lagere uitoefenprijs.

Toepassing
Een Long Put Spread is interessant als u een (beperkte) koersdaling van de onderliggende waarde verwacht.
Een Long Put Spread kan op drie manieren worden toegepast:
 • Defensief; beide uitoefenprijzen in-the-money;
  • Op expiratie al maximale winst bij gelijkblijvende koers
 • Offensief; hoogste uitoefenprijs in-the-money, laagste uitoefenprijs out-of-the money;
  • Op expiratie winst bij gelijkblijvende koers
  • Voor maximaal resultaat op expiratie is een koersdaling nodig naar de laagste uitoefenprijs
 • Agressief;  beide uitoefenprijzen out-of-the-money;
  • Op expiratie maximaal verlies bij gelijkblijvende koers
  • Voor maximaal resultaat op expiratie is een koersdaling nodig naar de laagste uitoefenprijs

Investering
De investering bedraagt het aantal contracten dat u handelt x de contract size x de prijs van de Long Put Spread (= prijs gekochte Put minus de prijs van de verkochte Put optie). Koopt u 10 Put opties voor 11,05 en verkoopt u 10 Put opties voor 5,75 dan betaalt u per saldo 10 * 100 * (11,05 - 5,75) = 1.000 * 5,30 = 5.300 euro.

Margin
De Long Put Spread strategie heeft geen margin verplichting.

Break-Even Punt
Op expiratie bereikt u het break-even punt indien de koers van de onderliggende waarde gelijk staat aan de uitoefenprijs van de gekochte Put optie -/- de prijs die u voor de Long Put Spread heeft betaald.

Maximale Winst
De maximale winst bij een Long Put Spread is gelimiteerd. Op expiratie is de maximale winst gelijk aan de uitoefenprijs van de verkochte Put optie minus de uitoefenprijs van de gekochte Put optie minus de prijs die u voor de Long Put Spread heeft betaald.

Maximale Verlies
Uw maximale verlies is gelijk aan uw investering. Indien de koers van de onderliggende waarde op expiratie gelijk of hoger noteert dan de uitoefenprijs van de gekochte Put optie, resteert er geen intrinsieke waarde voor beide Put opties. De Put opties lopen dan op 0 af. En u bent uw investering kwijt.

Voordelen
Het voordeel van de Long Put Spread is dat u met een beperkte investering een hoog rendement kunt realiseren bij gelijkblijvende koersen en/of beperkte koersdalingen.

Nadelen
Het nadeel van de Long Put Spread is dat u op expiratie bij een koers boven de hoogste uitoefenprijs de volledige investering kunt verliezen.

Voorbeeld (op basis van slotkoersen maandag 12 november):
De AEX noteert op dat moment 332,33. Stel we kopen een Put optie op de AEX-Index met een looptijd van een maand en een uitoefenprijs van 340,00 voor een prijs van EUR 11,05. En we verkopen een Put optie op de AEX-Index met dezelfde expiratiedatum en een lagere uitoefenprijs van 330,00 voor een prijs van EUR 5,75.
Deze Long Put Spread kost 5,30 (=11,05 – 5,75).
Eén Long Put Spread vergt een investering van EUR 530 (=1 x 100 x (11,05 – 5,75) = 100 x 5,30).
De Long Put Spread heeft een intrinsieke waarde van 7,67 (=340,00 – 332,33).
Met deze Long Put Spread verkoopt u per saldo 7,67 – 5,30 = 2,37 tijdswaarde. Die komt, bij een gelijkblijvende koers, naar u toe naarmate de looptijd afneemt.
Bij een gelijkblijvende koers realiseert u 2,37 winst (=+45%).
De koers van de AEX mag op expiratie met 2,37 stijgen (van 332,33 naar 334,70 = +0,7%) om break-even te realiseren.
Beneden de 334,70 realiseert u winst met deze strategie.
Beneden de 330,00 (-0,7%) op expiratie realiseert u de maximale winst met deze strategie. De maximale winst bedraagt (340,00 – 330,00) – 5,30 = 10,00 – 5,30 = 4,70 op een investering van 5,30 (=+89%).

Op expiratie ziet ons resultaat er dan als volgt uit:
Koers
AEX
Long Put 340
Intrinsiek
Short Put 330
Intrinsiek
Long Put Spread
Intrinsiek
Long Put Spread
Resultaat
Resultaat
In EUR

Commentaar
315,00
25,00
15,00
25,00 – 15,00
+4,70
+4.700
Max Winst
320,00
20,00
10,00
20,00 – 10,00
+4,70
+4.700
Max Winst
325,00
15,00
5,00
15,00 – 5,00
+4,70
+4.700
Max Winst
330,00
10,00
0,00
10,00 – 0,00
+4,70
+4.700
Max Winst
334,70
5,30
0,00
5,30 – 0,00
0,00
0
Break-Even
335,00
5,00
0,00
5,00 – 0,00
-0,30
-300
Max Verlies
340,00
0,00
0,00
0,00 – 0,00
-5,30
-5.300
Max Verlies
345,00
0,00
0,00
0,00 – 0,00
-5,30
-5.300
Max Verlies
350,00
0,00
0,00
0,00 – 0,00
-5,30
-5.300
Max Verlies

Long Put Spread Simulatie grafiek:

Valkuilen
De traditionele valkuil voor de particuliere belegger bij Long Put Spreads is om te ”agressieve” out-of-the-money Put Spreads te kopen, in de hoop dat de koers van de onderliggende waarde tijdig voldoende daalt. Het potentieel maximale rendement is erg hoog, maar de belegger verliest uit het oog dat indien de koers gelijk blijft de hele investering verdampt.
Het is een overweging om in meer offensieve of defensieve Long Put Spreads te beleggen; deze bieden een beperkter maximum resultaat, maar een veel beperkter verlies (of zelfs winst) bij een gelijkblijvende koers van de onderliggende waarde.

Zie bovenstaande tabel met rekenvoorbeelden (op expiratie) voor verschillende Long Put Spreads op de AEX met een looptijd van een maand:
·         Voor een agressieve Long Put Spread 320-310 dient de AEX op expiratie met 6,7% te dalen naar 310 voor een maximaal rendement van 545% (8,45 tov 1,55).
Indien de AEX op expiratie boven de 320 (-3,7%) noteert is het verlies 100%.
Break-even wordt bereikt bij een AEX van 318,50 (-4,2%).
·         Voor een defensieve Long Put Spread 350-340 mag de AEX op expiratie met 2,3% stijgen naar 340,00 voor een maximaal rendement van 27% (2,10 tov 7,90).
Indien de AEX op expiratie boven de 350 (+5,3%) noteert is het verlies 100%.
Break-even wordt bereikt bij een AEX van 342,10 (+2,9%).


Webinar “Beter Beleggen met Belegginstools”
Op woensdagavond 14 november is er om 20:00 uur een gratis webinar door het AEX-College van NYSE Euronext in samenwerking met Finodex. U kunt inschrijven tot 14 november 19.30 uur via http://www.aex.nl/aex-college/webinars/inschrijven.
Graag tot dan.

Veel succes en plezier met beleggen!

Herbert Robijn is oprichter en directeur van FINODEX (www.finodex.com). FINODEX ontwikkelt online beleggingstools voor particuliere en professionele beleggers in aandelen, opties en hefboomproducten. Met de tools kunnen beleggers met 1 druk op de knop complete analyses, berekeningen en selecties maken.

vrijdag 26 oktober 2012

Opties 2.0 – deel 9. Long Call Spread.

De originele column is 22 oktober 2012 gepubliceerd op DFT.nl / Goeroes / Herbert Robijn / Opties 2.0 (9) - Long Call Spread.

Optiestrategieën met twee poten
Vandaag maken we een begin met optiestrategieën met twee poten: twee opties slim combineren zodat we de Risk Rewards optimaal op elkaar afstemmen. Met alle voor- en nadelen op een rij.

We gaan twee opties combineren. Daarmee creëeren we optiestrategieën met twee poten, zoals:

Vandaag beschrijf ik de eerste optiestrategie met twee poten: de Long Call Spread.

Long Call Spread
Samenstelling
De Long Call Spread bestaat uit twee poten; het Kopen van een Call optie en het Verkopen van een Call optie met dezelfde expiratie datum en een hogere uitoefenprijs.

Toepassing
Een Long Call Spread is interessant als u een (beperkte) koersstijging van de onderliggende waarde verwacht.
Een Long Call Spread kan op drie manieren worden toegepast:
 • Defensief; beide uitoefenprijzen in-the-money;
  • voor maximaal resultaat mag koers dalen tot hoogste uitoefenprijs
 • Offensief; laagste uitoefenprijs in-the-money, hoogste uitoefenprijs out-of-the money;
  • bij gelijkblijvende koers winst op expiratie
  •  voor maximaal resultaat is een koersstijging nodig naar de hoogste uitoefenprijs
 • Agressief;  beide uitoefenprijzen out-of-the-money;
  • bij gelijkblijvende koers maximaal verlies
  • voor break-even resultaat is een koersstijging nodig naar de laagste uitoefenprijs + de prijs van de Long Call Spread
  • voor maximaal resultaat is een koersstijging nodig naar de hoogste uitoefenprijs

Investering
De investering bedraagt het aantal contracten dat u handelt x de contract size x de prijs van de Long Call Spread (= prijs gekochte Call minus de prijs van de verkochte Call optie). Koopt u 10 Call opties voor 10,25 en verkoopt u 10 Call opties voor 6,65 dan betaalt u per saldo 10 * 100 * (10,25 - 6,65) = 1.000 * 3,60 = 3.600 euro.

Margin
De Long Call Spread strategie heeft geen margin verplichting.

Break-Even Punt
Op expiratie bereikt u het break-even punt indien de koers van de onderliggende waarde gelijk staat aan de uitoefenprijs van de gekochte Call optie + de prijs die u voor de Long Call Spread heeft betaald.

Maximale Winst
De maximale winst bij een Long Call Spread is gelimiteerd. Op expiratie is de maximale winst gelijk aan de uitoefenprijs van de verkochte Call optie minus de uitoefenprijs van de gekochte Call optie minus de prijs die u voor de Long Call Spread heeft betaald.

Maximale Verlies
Uw maximale verlies is gelijk aan uw investering. Indien de koers van de onderliggende waarde op expiratie gelijk of lager noteert dan de uitoefenprijs van de gekochte Call optie, resteert er geen intrinsieke waarde voor beide Call opties. De Call opties lopen dan op 0 af. En u bent uw investering kwijt.

Voordelen
Het voordeel van de Long Call Spread is dat u met een beperkte investering een hoog rendement kunt realiseren bij gelijkblijvende koersen en/of beperkte koersstijgingen.

Nadelen
Het nadeel van de Long Call Spread is dat u op expiratie bij een koers onder de laagste uitoefenprijs de volledige investering kunt verliezen.

Voorbeeld (op basis van slotkoersen vrijdag 19 oktober):
Stel we kopen een Call optie op de AEX-Index met een looptijd van een maand en een uitoefenprijs van 330,00 voor een prijs van EUR 6,65. En we verkopen een Call optie op de AEX-Index met dezelfde expiratiedatum en een hogere uitoefenprijs van 335,00 voor een prijs van EUR 3,85. De AEX noteert op dat moment 334,17.
De Long Call Spread heeft een intrinsieke waarde van 4,17 (=334,17 – 330,00).
Deze Long Call Spread kost 2,80 (=6,65 – 3,85).
Eén Long Call Spread vergt een investering van EUR 280 (=1 x 100 x (6,65 – 3,85) = 100 x 2,80).
Met deze Long Call Spread verkoopt u dus per saldo 4,17 – 2,80 = 1,37 tijdswaarde. Die komt naar u toe naarmate de looptijd afneemt.
Bij een gelijkblijvende koers realiseert u dus 1,37 winst (=49%).
De koers van de AEX mag op expiratie met 1,37 dalen (van 334,17 naar 332,80 = -0,4%) om break-even te realiseren.
Boven de 332,80 realiseren we winst met deze strategie.
En boven de 335,00 (+0,25%) op expiratie realiseren we de maximale winst met deze strategie. De maximale winst bedraagt 335,00 – 330,00 – 2,80 = 5,00 – 2,80 = 2,20 op een investering van 2,80 (=78%).

Op expiratie ziet ons resultaat er dan als volgt uit:

Long Call Spread Simulatie grafiek:

Valkuilen
De traditionele valkuil voor de particuliere belegger bij Long Call Spreads is om ”agressieve” out-of-the-money Call Spreads te kopen, in de hoop dat de koers van de onderliggende waarde tijdig voldoende stijgt. Het potentieel maximale rendement is erg hoog, maar de belegger verliest uit het oog dat indien de koers gelijk blijft de hele investering verdampt.
Het is een overweging om naar offensieve of defensieve Long Call Spreads te beleggen; deze bieden een minder maximum resultaat, maar een veel beperkter verlies (of zelfs winst) bij een gelijkblijvende koers van de onderliggende waarde.


Zie bovenstaande tabel met rekenvoorbeelden (op expiratie) voor verschillende Long Call Spreads op de AEX met een looptijd van een maand:
·         Voor een agressieve Long Call Spread 340-345 dient de AEX op expiratie met 3,2% te stijgen naar 345 voor een maximaal rendement van 355%. Indien de AEX op expiratie onder de 340 (+1,7%) noteert is het verlies 100%. Break-even wordt bereikt bij een AEX van 341,10 (+2,1%).
·         Voor een offensieve Long Call Spread 330-335 dient de AEX op expiratie met 0,2% te stijgen naar 335 voor een maximaal rendement van 79%. Indien de AEX op expiratie onder de 330 (-1,2%) noteert is het verlies 100%. Break-even wordt bereikt bij een AEX van 332,80 (-0,4%).
·         Voor een defensieve Long Call Spread 320-325 mag de AEX op expiratie met 2,7% dalen naar 325 voor een maximaal rendement van 23%. Indien de AEX op expiratie onder de 320 (-4,2%) noteert is het verlies 100%. Break-even wordt bereikt bij een AEX van 324,05 (-3,0%).


Herbert Robijn is oprichter en directeur van FINODEX (www.finodex.com). FINODEX ontwikkelt online beleggingstools voor particuliere en professionele aandelen- en optiebeleggers. Met de tools kunnen beleggers met 1 druk op de knop complete analyses, berekeningen en selecties maken.

zaterdag 15 september 2012

Opties 2.0 – deel 8. Basis Optiestrategie; Short Put.


De originele column is 18 september 2012 gepubliceerd op DFT.nl / Goeroes / Herbert Robijn / Opties 2.0 – deel 8. Basis Optiestrategie; Short Put

Basis optiestrategieën
In mijn vorige column van 7 september, “Basis Optiestrategie; Short Call”, las u over de derde basis optiestrategie, de Short Call.
Vandaag vertel ik u over de vierde basis optiestrategie: de Short Put.

Short Put (verkopen van een Put optie)
Samenstelling
De Short Put bestaat uit één leg (poot); het Verkopen van een Put optie.

Toepassing
Een Short Put is interessant indien u een neutrale koersbeweging en/of een koersstijging van de onderliggende waarde verwacht.
Een Short Put kan ook worden gebruikt voor het verlagen van de aankoopprijs van aandelen.

Investering
Bij een Short Put ontvangt u initiëel geld. De investering bedraagt het aantal contracten dat u verkoopt x de prijs van de Put optie x de contract size. Verkoopt u 4 Put opties voor 6,50 dan ontvangt u 4 * 6,50 * 100 = 2.600 euro.

Margin
De Short Put strategie heeft een margin verplichting. Dit betekent dat u de ontvangen investering niet vrij te besteden heeft en u aanvullend als zekerheid een bepaalde margin dient aan te houden (om mogelijke verliezen in de toekomst vooraf te compenseren).  De Margin verplichting wordt dagelijks berekend en verrekenend. Bij verschillende banken en brokers ook intra-day.

Break-Even-Punt
Op expiratie bereikt u het break-even punt indien de koers van de onderliggende waarde gelijk staat aan de uitoefenprijs minus de prijs die u voor de Put optie heef ontvangen. De Put optie noteert dan namelijk alleen intrinsieke waarde en geen tijdswaarde meer. Daarmee komt uw resultaat op 0.

Winst
Op expiratie maakt u winst bij een koers van de onderliggende waarde boven het break-even punt.

Maximale Winst
De maximale winst bij een Short Put is gelimiteerd tot de ontvangen Put optiepremie. Op expiratie heeft de Put een waarde die gelijk is aan de uitoefenprijs minus de koers van de onderliggende waarde. Indien de koers van de onderliggende waarde op expiratie hoger noteert dan de uitoefenprijs van de Put optie, resteert er geen intrinsieke waarde voor de Put optie. De Put optie loopt dan op 0 af. En u realiseert u uw maximale winst.

Verlies
Op expiratie maakt u verlies bij een koers van de onderliggende waarde beneden het break-even punt.

Maximale Verlies (Risico)
Uw maximale verlies is is gelijk aan de uitoefenprijs van de Put optie minus de aankoop prijs van de Put optie (dus eigenlijk onbeperkt)! Dus hoe lager de koers van de onderliggende waarde, hoe meer de Put optie waard zal zijn. En hoe hoger uw verlies.

Invloed Koers onderliggende waarde (Delta)
Positief. Een Short Put heeft een positieve Delta. Een hogere koers van de onderliggende waarde geeft een lagere Put optiepremie.

Invloed Resterende Looptijd (Theta)
Positief. De tijd werkt in uw voordeel bij de Short Put strategie, omdat de resterende tijdswaarde dagelijks uit de Put optie loopt.

Invloed Volatility (Vega)
Negatief. Een hogere volatility geeft een hogere resterende tijdswaarde aan de Put optie en daarmee een hogere Put optiepremie.

Voordelen
Het voordeel van de Short Put is dat er geen koersverandering nodig is om winst te realiseren. Bij at-the-money en out-the-money Put Opties is een gelijkblijvende koers van de onderliggende waarde al voldoende om het maximale resultaat te behalen.

Nadelen
Het nadeel van de Short Put is dat het maximale verlies “onbeperkt” is.

Voorbeeld
Stel we verkopen een Put optie op de AEX-Index met een uitoefenprijs van 335,00 voor een prijs van EUR 6,50. De AEX noteert op dat moment 335,77.
Eén Put optie geeft een investering van -1 x 6,50 x 100 = - EUR 650.
In deze Put optie premie zit een tijdswaarde van 6,50 (= 100%). Namelijk 6,50 – intrinsiek (= max(0, 335,00 - 335,77)) = 6,50 – 0,0 = 6,50. De koers van de AEX mag op expiratie dalen met 7,27 (van 335,77 naar 328,50 = -2,2%) om break-even te realiseren. Boven de 328,50 realiseren we winst met deze strategie. En boven de 335,00 (= -0,2%) realiseren we de maximale winst met deze strategie.

Op expiratie ziet ons resultaat er dan als volgt uit:

Short Put Simulatie grafiek:

Op de x-as worden verschillende koersniveaus van de onderliggende waarde weergegeven.
Op de y-as wordt het (verwachte) resultaat weergegeven. De blauwe lijn geeft het verwachte resultaat één maand voor expiratie. De rode lijn geeft het resultaat op expiratie.

Valkuilen
De traditionele valkuil voor de particuliere belegger bij Short Puts is om te lang te wachten met het sluiten van de positie en winst of verlies te nemen.Tot zover de eerste 4 basis optiestrategieën. In een tabel samengevat:

Vervolgens kunnen we deze 4 basis optiestrategieën gaan combineren met een tweede poot. Dit doen we door een andere Call optie of Put optie te kopen of te verkopen. Hierdoor ontstaat een optiestrategie die bestaat uit twee poten (legs). Ook kunnen we opties gaan combineren met het kopen of verkopen van de onderliggende waarde.

Opties 2.0... Optiestrategieën met 2 legs
In deze column hebben we de vierde basis optiestrategie met één poot (single leg) gezien; de Short Put. En wat de toepassing, voor- en nadelen hiervan zijn.
In het volgende artikel gaan we een begin maken met basis optiestrategieën met twee legs (twee poten); we starten dan met Call Spreads en vervolgens gaan we door met Put Spreads, Straddles en Strangles.

Herbert Robijn is oprichter en directeur van FINODEX (www.finodex.com). FINODEX ontwikkelt online beleggingstools voor particuliere en professionele aandelen- en optiebeleggers. Met de tools kunnen beleggers met 1 druk op de knop complete analyses, berekeningen en selecties maken.